Zgłoszenia: 20.05.2022 r.

Decyzja o przyjęciu: 20.06.2022 r.

Rejestracja i płatność: 20.06. – 31.07.2022 r.

Opłaty konferencyjne w kwocie 550 zł (120 Euro) prosimy wpłacać w terminie do 31.07.2022 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

ING Bank Śląski S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

IBAN: PL46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule prosimy podać numer subkonta: „0095” oraz imię i nazwisko uczestnika.