Zgłoszenia: 31.03.2022 r.

Decyzja o przyjęciu: 30.04.2022 r.

Rejestracja i płatność: 1.05-30.06.2022 r.