• Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Elżbieta Górska, Uniwersytet Warszawski
  • Laura A Janda, Tromsø University
  • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Agnieszka Libura, Uniwersytet Wrocławski
  • Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński
  • Krystyna Waszak, Uniwersytet Warszawski