Językoznawstwo Kognitywne w roku 2022

22-24 wrzesień 2022r.

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Instytut Językoznawstwa i Instytut Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na międzynarodową konferencję pt.: Językoznawstwo Kognitywne w roku 2022, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2022 roku w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane językoznawstwem kognitywnym i ewolucyjnymi aspektami komunikacji do udziału w Konferencji. Językami Konferencji są język polski i angielski.

Konferencja planowana jest w formie stacjonarnej. Istnieje jednak możliwość udziału zdalnego – po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami.

Planowana jest publikacja wybranych artykułów w czasopiśmie LaMiCuS (Language, Mind, Culture and Society), które ukazuje się w formacie elektronicznym pod patronatem PTJK oraz wydanie monografii wieloautorskiej w wydawnictwie zagranicznym.